Verantwoordingen

Na afloop van het boekjaar ontvangt u van ons een jaarrekening. Dit varieert van een professionele jaarrekening (inclusief accountantsverklaring) tot een bijlage bij de aangifte inkomstenbelasting.