Maandafsluitingen

 

Maandanalyse

 

Als een hoofd administratie binnen uw bedrijf ontbreekt of extra specifieke kennis benodigd is,
sturen we de maandafsluitingen aan. We zorgen dan dat alle periodieke boekingen zoals
lonen, afschrijvingen en dergelijke in de administratie zijn verwerkt, we rekenen kosten en opbrengsten toe
aan de juiste periode en we coördineren bijvoorbeeld
voorraadtellingen of inschattingen van het onderhanden werk.

Tevens bespreken en analyseren we de cijfers met u. Wat betekenen ze voor uw organisatie?
Hoe kunt u bijsturen? Welke extra rapportages heeft u nodig?

We helpen ook bij het opstellen van de begroting en budgetten die als vergelijking dienen voor
de werkelijk behaalde resultaten.

Contact opnemen?

 

Frank de Jong

(06) 30 56 69 97

info@frankaccountancy.nl