Subsidieregelingen cultuur

Ons kantoor heeft een grote database met subsidiemogelijkheden. Hieronder een paar veelgebruikte voorbeelden.

 

Landelijk

Fonds voor de Podiumkunsten

https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/

Diverse subsidies. Bijvoorbeeld voor het schrijven van teksten en maken van composities voor voorstellingen en concerten. Verder ook gericht op programmering van festivals en podia, het ondersteunen van ensembles en gezelschappen, en internationaliseringsprojecten. 

 

Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten

https://fondsbjp.nl/subsidies/

Met name gericht op een honorarium voor een auteur van boeken of overige journalistieke (onderzoeks)projecten die in de markt niet gefinancierd kunnen worden.

 

Noord-Brabant

Buurtcultuurfonds

https://www.cultuurfonds.nl/fonds/buurtcultuurfonds-provincie-noord-brabant

Voor wie?

Het Buurtcultuurfonds is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten in Noord-Brabant. Culturele verenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen. Aanvragen lopen uiteen van Straatopera tot kunst in de wijk en van textielproject tot verhalenkamer. Op jaarbasis is er €300.000 voor buurtcultuurprojecten beschikbaar. De bijdrage per aanvraag is maximaal € 10.000. Aanvragen worden behandeld in tranches: sluitingsdata voor aanvragen voor de kwartaaltranches zijn jaarlijks: 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

In Noord-Brabant vinden initiatiefnemers, opdrachtgevers en partners elkaar op www.communityartbrabant.nl

 

Subsidie impulsgelden

https://www.bkkc.nl/financiering/subsidie-impulsgelden

Voor wie?

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse culturele sector, kunnen een impulsgeldenaanvraag doen. 

Contact opnemen?

 

Frank de Jong

(06) 30 56 69 97

info@frankaccountancy.nl