Subsidieregelingen Zorg

Onder deze link een overzicht van alle subsidies vallend onder het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport: https://www.dus-i.nl/subsidies 

 

Hieronder een paar veelgebruikte subsidiemogelijkheden: 

 

Landelijk

Subsidieregeling Praktijkleren

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Voor het creëren van leerwerkplekken. Dit is een tegemoetkoming in begeleidingskosten. 

De bijdrage is maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats. De regeling dient te worden aangevraagd vóór 15 september volgend op het schooljaar waar het betrekking op heeft.

 

Stagefonds Zorg

Ook het stagefonds zorg kan uitkomen op een bijdrage van € 2.700: https://www.stagefondszorg.nl/ Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten. Hiervan kan tegelijk met de subsidieregeling praktijkleren gebruik worden gemaakt. De regeling wordt aangevraagd vóór 1 oktober volgend op het schooljaar waar het betrekking op heeft.

 

Contact opnemen?

 

Frank de Jong

(06) 30 56 69 97

info@frankaccountancy.nl